Sistem Permohohan Kemasukan Ke Tingkatan 1 Sekolah Khusus (SBP/SMKA)
 • permohonan.skhusus@moe.gov.my

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (SMT)


Aliran Teknikal yang ditawarkan di sembilan (9) buah Sekolah Menengah Teknik memberi fokus kepada pengajian seperti berikut:
a) Pengajian Kejuruteraan Awam
b) Pengajian Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik
c) Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
d) Perdagangan
e) Sains Pertanian


Tempoh pengajian adalah selama dua (2) tahun iaitu di:
a) Tingkatan 4
b) Tingkatan 5
dan seterusnya murid akan menduduki Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia


PAKEJ MATA PELAJARAN BAGI SETIAP BIDANG

KURSUS MATA PELAJARAN ELEKTIF MATA PELAJARAN TERAS
Kejuruteraan Awam
 1. Pengajian Kejuruteraan Awam
 2. Lukisan Kejuruteraan
 3. Matematik Tambahan
 4. Kimia
 5. Fizik
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 6. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 
 1. Pengajian Kejuruteraan Elektrik
 2. Lukisan Kejuruteraan
 3. Matematik Tambahan
 4. Kimia
 5. Fizik
Perdagangan
 1. Pengajian Keusahawanan
 2. Prinsip Akaun
 3. Matematik Tambahan
 4. Kimia
 5. Fizik
Kejuruteraan Mekanikal
 1. Pengajian Kejuruteraan Elektrik
 2. Lukisan Kejuruteraan
 3. Matematik Tambahan
 4. Kimia
 5. Fizik

Sains Pertanian

 1. Sains Pertanian
 2. Biologi
 3. Matematik Tambahan
 4. Kimia
 5. Fizik

*tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa


PENERANGAN PROGRAM TEKNIKAL

PROGRAM PENERANGAN

Pengajian Kejuruteraan Awam

Kursus ini memberi pendedahan kepada murid berkaitan pengetahuan asas dalam Kejuruteraan Awam dengan memberi penekanan kepada skop Proses Pembinaan, Bahan Binaan, Struktur Kejuruteraan Awam, Geoteknik, Ukur Kejuruteraan, Sistem Pengangkutan, Kejuruteraan Jalan dan Isyarat Lalu Lintas, Sumber dan Bekalan Air, Sistem Pembersihan dan Aturcara Kontrak dan Taksiran. Murid juga didedahkan dengan aktiviti pembelajaran secara teori, kerja amali serta lawatan industri. Ia juga bertujuan untuk membentuk kesedaran murid agar peka terhadap alam sekitar dan menyemai minat dalam kerja-kerja penyelidikan, mereka bentuk, menganalisis dan bertindak berasaskan fakta.
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kursus ini adalah pendedahan kepada murid kepada asas Kejuruteraan Elektrik & Elektronik. Konsep-konsep asas yang dipelajari dapat memupuk dan memperkembangkan minat dan penguasaan prinsip kejuruteraan Elektrik & Elektronik seperti litar, elektromagnet, pengubal diod, transistor dwikutub, elektronik conduit, perhubungan, komputer motor dan robotik melalui aktiviti pembelajaran secara teori, amali dan binaan projek. Ia juga membantu murid untuk memahami komponen-komponen elektrik dan elektronik serta simbol-simbolnya.
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kursus ini melengkapkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal yang merangkumi sumber alam dan tenaga, penjanaan dan penggunaan haba, daya jentera serta rekabentuk, pengeluaran dan kegunaan mesin serta alat tangan. Murid juga akan didedahkan kepada pengetahuan seperti metrologi dan mekanik berkaitan dengan momentum dan geseran, sistem hidraulik, pneumatik dan robotik asas. Kejuruteraan Mekanikal memberi tumpuan kepada pemahaman konsep, prinsip asas, teori kejuruteraan mekanikal serta kemahiran berkaitan.

Perdagangan

Kursus ini ditawarkan bagi memberi pendedahan kepada murid berdasarkan amalan perdagangan dan perniagaan yang merangkumi bidang pengeluaran, perdagangan, perniagaan, bantuan perniagaan, pelaburan, pemilikan perniagaan, konsumerisme dan etika amalan perniagaan. Pembelajaran merangkumi pemahaman konsep serta perkembangan maklumat terkini dalam bidang perdagangan berdasarkan kepada konsep, peraturan, undang-undang yang diamalkan dalam dunia perniagaan sebenar. Ia akan membantu untuk membina asas yang kukuh untuk menceburkan diri dalam bidang perdagangan di aras lebih tinggi. Kursus ini juga memberi peluang untuk murid mempelajari amalan-amalan positif dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan.

Sains Pertanian

Kursus ini adalah satu bidang pengajian saintifik terhadap prinsip dan amalan dalam penanaman, penternakan, teknologi pertanian dan pengurusan ladang. Murid didedahkan kepada pengetahuan, kemahiran dan kefahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman dan ternakan serta perladangan sebagai suatu perniagaan. Murid juga akan mempelajari tentang pelbagai faktor yang mempengaruhi hasil tumbuhan dan pengeluaran ternakan serta cara untuk meningkatkan hasil serta mutu pengeluaran. Aspek teknologi dalam pertanian juga diberi penekanan dalam pembelajaran secara teori, kerja amali dan kerja kursus.
LOKASI

Klik di pautan ini untuk mengetahui lokasi Sekolah Teknik di setiap negeri.

SYARAT KEMASUKAN
(Bagi Murid Tingkatan 3 Yang Mengikuti Aliran Perdana/Akademik)

SYARAT UMUM

Calon adalah Warganegara Malaysia;

Calon mesti murid Tingkatan Tiga (3) pada tahun 2022/2023;

Calon mesti mesti mendaftar dalam Modul Pengurusan Murid;

Calon mesti menduduki Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK), KPM;

Calon mesti menduduki Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi);

Calon sihat tubuh badan;

Calon mesti tiada sebarang kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang mengehadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali;

Calon mesti TIDAK RABUN WARNA / BUTA WARNA; dan

Calon berminat dengan program dipohon.


SYARAT KHUSUS

Calon memperoleh sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan 4 (Pentaksiran Bilik Darjah - PBD) bagi mata pelajaran berikut iaitu:
    * Bahasa Melayu
    * Bahasa Inggeris
    * Matematik
    * Sains
    * Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer

Sistem Permohohan Kemasukan Ke Tingkatan 1 Sekolah Khusus (SBP/SMKA)
Penafian

Pengguna Web bertanggungjawab untuk merahsiakan pengenalan identiti pengguna masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) tidak bertanggungjawab kepada sebarang masalah yang timbul akibat pencerobohan pengenalan identiti pengguna dan kecuaian disebabkan oleh pihak pengguna serta pengguna aplikasi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatan dan kesahihan maklumat yang ditambah atau dikemaskini oleh pengguna dalam aplikasi ini.